Situacijski engleski jezik

Nudimo redoviti desetosatni i poludnevni odgojno obrazovni program učenja situacijskog engleskog jezika gdje djeca uče spontano i opušteno u bogatom prostorno-materijalnom i poticajnom okruženju. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program se velikim dijelom bazira na High-Scope metodi tzv. ˝Hands on˝ i podijeljen je u tri glavna segmenta ˝Plan-do-review˝ gdje se djecu potiču na samostalnost, istraživanje, donošenje zaključaka,rješavanju problema, slobodu izbora aktivnosti (sudjeluju u planiranju svojih aktivnosti, materijala koje će koristiti, itd.), te nakon toga prisjećanje gdje zaokružuju cjelinu svoga dana. Ovaj pristup se temelji na radu psihologa Jeana Piageta i Deweya (zagovornika konstruktivističkog pristupa odgoju i učenju).

Učenje engleskog

Prednosti učenja engleskog jezika u ranoj dobi:

 • Razviti senzibilnost za strani jezik (do 7 godine života djeca koriste istu stranu mozga kao i kad uče maternji jezik)
 • Prirodni izgovor (mlađa djeca lakše i uspješnije usvajaju fonetički sustav, ritam i intonaciju stranog jezika)
 • Bolje i naprednije predčitalačke vještine
 • Intelektualni razvoj mozga
 • Veće mogućnosi u daljnjem školovanju
 • Pozitivan stav prema ostalim kulturama, narodima i različitostima


Ova vrsta programa se odvija u djetetovom prirodnom okruženju i samim tim stvara svakodnevne situacije za usvajanje engleskog jezika bez direktnog poučavanja. Kroz igru, razne pjesmice, brojalice, priče,pjemice uz pokret, rime, inicirane aktivnosti, i dr. djeca su svakodnevno izložena engleskom jeziku.

Naši materijali su uvijek djeci dostupni i promoviraju neovisnost i autonomiju učenja djece.
 • Nedavne objave

 • Kontakt

  Dođite i posjetite nas na Uskim Njivama!

  Adresa. Bogdanovačka 21
  Tel. +385 (31) 580 051
  Mob. +385 (91) 551 9494

  info(at)djecji-vrtic-lane.hr
  www.djecji-vrtic-lane.hr
 • Facebook Like