Novosti

Natječaj

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Lane donijelo je Odluku o raspisivanju

 

N A T J E Č A JA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lane“ Osijek

 

 

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ima položen stručni ispit, ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, ima stručne i organizacijske sposobnosti, te nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

• životopis,

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

• dokaz o položenom stručnom ispitu,

• dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

• presliku domovnice ili osobne iskaznice,

• uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni

postupak, ne starije od trideset dana,

• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju

• prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi do 16.04.2015. godine.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Lane“ Bogdanovačka 21, 31 000 Osijek,  s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročitaj više

Obavijest kandidatima

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

U svezi Vaše prijave na natječaj radi izbora 1 odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, obavještavamo Vas da je nakon završenog natječajnog postupka, Upravno vijeće donijelo sljedeću:

Odluku:

Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno radno vrijeme sa sljedećom odgojiteljicom:

 

 1. Tajana Kuruc, VŠS odgojitelj

 

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Zahvaljujemo svim kandidatima.

Pročitaj više

Engleska Igraonica

NOVO, NOVO, NOVO! Dragi roditelji. Dozvolite da Vam predstavimo naš novi projekt “Engleska Igraonica”.

Učenje Engleskog jezika je osmišljeno u obliku igraonice gdje djeca usvajanje engleskog jezika doživljavaju kao igru i zabavu u kojoj rado i aktivno sudjeluju (pjesmice, brojalice, rime, ples, dramatizacije…).

Prioritet u tom učenju dajemo igri (spontanoj, didaktičkoj i stvaralačkoj)kao osnovnoj aktivnosti, sredstvu i metodi rada. Kroz igru i ples uvodimo djecu u zanimljiv svijet engleskog jezika.

Istraživanja su pokazala da su djeca predškolske dobi najpodobniji za učenje stranog jezika

Nazovite nas i registrirajte se za besplatan ogledni sat!
-engleska igraonica je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i vodi ga stručna osoba educirana u engleskom govornom području i višegodišnjim iskustvom sa djecom predškolske dobi.

Igraonica počinje sa radom 9.9.2014, namijenjena je djeci od 3 godine do polaska u školu, u trajanju od 45 min. jednom tjedno.

Više informacija na 091 551 9494.

Letak-prednja

Pročitaj više

Easter Egg Hunt

EASTER EGG HUNT
Datum: 17.04.2014
Mjesto: DV Lane, Bogdanovačka 21
Vrijeme: 17:30-19:00

Pozivamo sve da zajedno dočekamo Uskršnjeg zeku, ponesite košaricu jer idemo u potragu za jajima!! Očekujemo Vas s veseljem!

Molimo Vas da nam javite da dolazite zbog ograničenog broja.

easter-egg-hunt1

Pročitaj više
 • Nedavne objave

 • Kontakt

  Dođite i posjetite nas na Uskim Njivama!

  Adresa. Bogdanovačka 21
  Tel. +385 (31) 580 051
  Mob. +385 (91) 551 9494

  info(at)djecji-vrtic-lane.hr
  www.djecji-vrtic-lane.hr
 • Facebook Like