Arhiva

Natječaj

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Lane donijelo je Odluku o raspisivanju

 

N A T J E Č A JA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lane“ Osijek

 

 

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ima položen stručni ispit, ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, ima stručne i organizacijske sposobnosti, te nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

• životopis,

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

• dokaz o položenom stručnom ispitu,

• dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

• presliku domovnice ili osobne iskaznice,

• uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni

postupak, ne starije od trideset dana,

• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju

• prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi do 16.04.2015. godine.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Lane“ Bogdanovačka 21, 31 000 Osijek,  s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročitaj više

Obavijest kandidatima

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

U svezi Vaše prijave na natječaj radi izbora 1 odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, obavještavamo Vas da je nakon završenog natječajnog postupka, Upravno vijeće donijelo sljedeću:

Odluku:

Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno radno vrijeme sa sljedećom odgojiteljicom:

 

 1. Tajana Kuruc, VŠS odgojitelj

 

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Zahvaljujemo svim kandidatima.

Pročitaj više
 • Nedavne objave

 • Kontakt

  Dođite i posjetite nas na Uskim Njivama!

  Adresa. Bogdanovačka 21
  Tel. +385 (31) 580 051
  Mob. +385 (91) 551 9494

  info(at)djecji-vrtic-lane.hr
  www.djecji-vrtic-lane.hr
 • Facebook Like